THIBIS.NL

Alweer een site over management.....maar toch anders

groen

Over THIBIS.NL

 

THIBIS is een onafhankelijk particulier initiatief. Het doel is om de bezoekers te informeren, inspireren en motiveren om in hun eigen werkomgeving effectiever en meer sociaal te zijn. Het primaire doel is niet om bedrijven te helpen meer geld te verdienen, maar om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Deze bijdrage kan bijv. geleverd worden door het creëren van een betere werkomgeving, managers te helpen bij het verbeteren van hun sociale skills, bedrijven te ondersteunen op hun weg naar meer maatschappelijk verantwoord ondernemen, enzovoort, enzovoort.


Verantwoording

Deze site bestaat uit gedachtes van de auteurs maar ook van externe bronnen. We proberen bij bijzondere onderwerpen of visies zoveel mogelijk een verwijzing naar de bron op te nemen.
Mocht u ergens op deze site iets tegenkomen waarvan u meent dat de verkeerde bron is vermeld, of dat u rechthebbend bent en deze informatie niet hier gedeeld wilt zien, dan vraag ik u dit per E-mail te melden, waarna we, indien nodig, dit zo snel mogelijk zullen aanpassen.


De idee

In de wereld zijn veel problemen en veel organisaties die zich bezig houden met het bestrijden of oplossen van problemen. Ook zijn er veel sites met informatie en inzichten over specifieke onderwerpen. De idee achter deze site is om mensen te motiveren kritisch en sociaal te denken zodat men ook bij het nemen van beslissingen, het maken van keuzes en in de communicatie meer afgewogen handelt, wat uiteindelijk bijdraagt aan een betere wereld. Het doel is om het "sociaal kritisch denken" uit te dragen om daarmee samen te wereld wat beter te maken. Het ultieme doel zou zijn om deze manier van sociaal kritisch denken een onderdeel van de globale scholing te laten worden.


Meerdere sites

Vrij snel werd duidelijk dat werken aan een betere wereld vanuit heel veel verschillende kanten benaderd kan worden. Om deze reden hebben we meerdere sites gemaakt met telkens een andere focus. Op dit moment zijn dit:

De kans is groot dat er in de toekomst nog meer zusjes bij zullen komen en mogelijk ook nog neefjes, nichtjes, en andere familie. Sites van andere bedrijven of organisaties die eenzelfde doel nastreven.


Agile methode

Om het doel te bereiken gebruiken we de agile methode:

 1. Site publiceren
 2. Content van de site vullen met een bepaald thema
 3. Website promoten door posts of FB, linkedin en andere media
 4. Aansluiting zoeken met communities
 5. Kijken naar commerciële mogelijkheden en inbouwen
 6. lobbyen om bepaalde sociale doelen te bereiken of organisaties te ondersteunen
 7. Terug naar 2 tenzij het thema groot genoeg is voor een eigen site
 8. Nieuwe site bouwen, terug naar punt 1

Dit is de logische volgorde, maar door opportunistisch handelen kan dit door elkaar heenlopen.


Herkomst onderwerpen

Onderwerpen zijn soms geïnspireerd door eigen ondervinding en soms door andere informatiebronnen, zoals boeken, internetsites, nieuws, tv programma's, documentaires en lezingen. Maar de onderwerpen zijn op geheel eigen wijze uitgewerkt. Indien mensen toch menen dat er inbreuk is gemaakt op een copyright of iets dergelijks, vragen wij u dit te melden, waarna in overleg met betreffende rechthebber een oplossing zal worden gezocht of de teksten zullen worden verwijderd. Indien u fouten aantreft, verkeerde linken, verkeerde verwijzingen naar teksten, e.d. verzoeken wij u dit ook te melden.


Aanvullingen

Indien u behoefte heeft om aanvullende informatie of zelfs complete teksten beschikbaar te stellen, of indien u op een andere manier een bijdrage wilt leveren aan de site, ontvang ik graag een bericht van u. Afhankelijk van de inhoud kan dit dan al dan niet bewerkt in de site worden opgenomen.


Samenwerking

Indien u een bedrijf of organisatie heeft en/of ook een website heeft die een bijdrage kan leveren aan het doel, kunt u contact met ons opnemen, waarna we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Indien u commerciële mogelijkheden ziet voor samenwerking kunt u ook contact opnemen. Geld verdienen is niet de focus, maar inkomsten zijn wel noodzakelijk om het doel te bereiken.

Indien u ons doel wilt ondersteunen door het leveren van informatie, ben u ook welkom, hieronder staan enkele voorwaarden.


Uitgangspunten voor teksten

 • Teksten moeten niet strijdig zijn met het doel.
 • Teksten mogen niet racistisch, discriminerend of anderszins kwetsend zijn.
 • Teksten moeten niet een bepaalde ultieme waarheid claimen, er moet respect zijn voor andere opvattingen.
 • Er mag geen sprake zijn van plagiaat. Je laten inspireren door andere bronnen is prima, maar dan moeten deze bronnen wel worden benoemd.
 • Veiligheid is van belang; inzet voor een goed doel is mooi, maar slachtoffer worden van geweld door extremisten is niet prettig. Een bepaalde gematigde toon en het vermijden van confrontaties over bepaalde te gevoelige onderwerpen is wel gewenst.
 • Uiteindelijk bepaald de auteur van de site of de teksten geplaatst worden.

Linken

Het vergroten van de vindbaarheid in zoekmachines is een uitdaging. Door middel van het uitwisselen van linken, kunnen sites elkaar hierbij helpen. Indien u een site heeft die vergelijkbaar is, een aanvulling geeft op een bepaald onderwerp of er op een andere manier een relevante relatie gelegd kan worden, kunnen er wederzijdse linken gemaakt worden.


Samenwerking

Hoewel de site niet commercieel van opzet is, wordt wel gezocht naar financieringsmogelijkheden. Indien u meent dat u bepaalde diensten kunt aanbieden die in lijn zijn met de strekking van deze site, of indien u mogelijkheden ziet voor een bepaalde vorm van samenwerking, kan daar serieus naar gekeken worden.


Contact met

Indien u kontakt op wilt nemen met de maker van deze site, kunt u een mail sturen naar:
Naam van de site contact02@thibis.nl

(Sla dit adres niet op, vanwege spam wordt deze regelmatig aangepast)