THIBIS.NL

Alweer een site over management.....maar toch anders

tulpen

THIBIS over Management

Management staat de laatste tijd onder druk. Continu staan er adviseurs en deskundigen op die vertellen dat managers het verkeerd doen, dat ze overbodig zijn of dat ze modernere methodes moeten toepassen. Het is een uitdaging van gedachtes, methodes, opleidingen en adviezen een structureel en overzichtelijk geheel te maken. Maar we gaan het proberen.


Het doel van Management

Management houdt zich bezich met het formuleren en uitvoeren van een beleid waarmee een bepaald gegeven doel kan worden bereikt.

Als eerste moet dus duidelijk zijn wat het doel is. In het geval van een onderneming zouden doelen kunnen zijn:

 • Zoveel mogelijk geld verdienen voor de eigenaren/aandeelhouders,
 • Zorgen voor lange termijn continuïteit van de onderneming,
 • Zorgen voor een prettige werkomgeving voor de werknemers,
 • Een zo goed mogelijk product leveren aan de klanten,
 • Zo innovatief mogelijke producten leveren,
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Pas als het doel of de doelen bekend zijn, kan dus een beleid geformuleerd worden.

 


Verschillende taken management

Management heeft niet altijd te maken met het leiden van een bedrijf, maar kan ook gericht zijn op een deeltaak, bijvoorbeeld;

 • accountmanagement
 • risicomanagement
 • securitymanagement
 • human resources management
 • change management

Managementmethodes

Allerlei deskundigen hebben veel verschillende methodes bedacht, in specifieke pagina's worden deze verder toegelicht:

Agile management

Agile management is afgeleid van het principe voor Agile software ontwerpen.
Lees verder »

Het vervolg is nog in bewerking

Bekende Goeroe's:

In de managementwereld kennen we een aantal goeroe's die met vernieuwende ideeën veel indruk hebben gemaakt en veel mensen hebben geinspireerd:


Management thema's

Een manager heeft met allerlei thema's te maken;