THIBIS.NL

Alweer een site over management.....maar toch anders

tulpen

THIBIS over 50plus sollicitanten

Mensen van boven de 50 die werkeloos worden hebben vaak een probleem om weer ergens aangenomen te worden. In deze pagina worden de voor- en nadelen van ouderen en selectiecriteria besproken.


Werkende 50 plussers

Als we kijken naar het bedrijfsleven, de overheid en allerlei instellingen zien we dat 50 plussers heel veel belangrijke posities bezetten. Dit zijn vaak leidinggevenden, beslissers en koersbepalers, hun kennis, kunde, inzicht en ervaring staan vaak niet ter discussie. Maar we zien ook 50 plussers op uitvoerende posities, zoals programmeur, monteur of technicus, die moeite hebben mee te komen met de nieuwste ontwikkelingen. Of 50 plussers die hun lichaam hebben opgebrand bij zwaar lichamelijke arbeid en daardoor noodzakelijkerwijs lichter werk moeten doen waar ze niet helemaal tot hun recht komen. Kortom er bestaat niet een standaard 50 plusser maar er is veel variatie, wat dat betreft zijn het net mensen.


Werkeloze 50 plussers die snel werk vinden

Sommige 50 plussers die werkeloos worden vinden snel nieuw werk, dat kan zijn omdat ze een bepaald specialisme hebben waarnaar veel vraag is en weinig aanbod, of ze krijgen binnen hun netwerk, waarbinnen hun kwaliteiten bekend zijn, een nieuwe kans.
Als de werknemer afhankelijk wordt van het normale sollicitatiesysteem en moet concurreren met jongere sollicitanten ontstaat een probleem, ongeacht de kennis en kwaliteiten.


50 plussers worden minder snel aangenomen

Het is relevant om te kijken naar de redenen om een oudere sollicitant niet aan te nemen.
Zembla heeft dit onderzocht hieronder ziet u de uitzending van woensdag 14 oktober 2015.


Zie meer video's »

Positieve werkgevers

Na de negatieve geluiden over werkgevers moeten we ook kijken naar werkgevers die wel ouderen aanemen. In dit korte filmpje van 4 minuten horen we het andere geluid.
Het filmpje komt uit 2014, de kritiek op het UWV is momenteel mogelijk niet meer van toepassing.

Published on Jun 24, 2014; Dit filmportret werd getoond tijdens de Expertmeeting 'Maak werk van 50-plussers!' georganiseerd door ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO en NOOM. Tijdens de Expertmeeting werd een manifest gepubliceerd met aanbevelingen aan samenleving, overheid en werkgevers: www.pcob.nl/manifest Hiermee willen de ouderenorganisaties de arbeidsparticipatie van 50-plussers verbeteren: zij hebben de samenleving veel te bieden!


Objectieve realiteit

Nadat het horen van een aantal meningen is het tijd om de objectieve realiteit te achterhalen. We zullen nooit officieel te horen krijgen waarom 50plussers vrijwel niet worden aangenomen, we moeten dus afgaan op de algemene negatieve aannames over oudere werknemers:


Negatieve aannames

Werkgevers die 50 plussers niet aannemen hebben hiervoor vaak wat cliché's als uitgangspunt:

 • "ze zijn vaker ziek"
 • "ze zijn niet flexibel"
 • "ze zijn minder productief"
 • "ze zijn duurder"

Laten we de punten eens goed bekijken:

 • Vaker ziek

  Uit onderzoek is gebleken dat 50 plus werknemers minder vaak ziek zijn dan jongeren. Dit kan meerdere oorzaken hebben:
  • Ze zijn minder fanatiek in het beoefenen van risicovolle sporten.
  • Ze hebben geen zorgtaken meer voor kleine kinderen en blijven dus niet thuis om voor zieke kinderen te zorgen.
  • Ze zijn opgegroeid in een andere tijd en hebben een betere arbeidsethos.
  Wel is het zo dat ze als ze ziek zijn vaker langer en ernstiger ziek zijn, denk daarbij aan hartklachten en kanker.
 • Niet flexibel

  Uit onderzoek is gebleken dat 50 plus werknemers flexibeler zijn dan jongeren, op de volgende punten:

  • Ze pakken onverwachte zaken en taken op, dit komt door betrokkenheid en de ethos
  • Ze werken vaker door als een bepaald werk af moet.
  • Indien nodig werken ze makkelijker buiten de normale werktijden, dit en het vorige kan te maken hebben met het ontbreken van de zorgtaken en een grotere speelruimte van het thuisfront.
  • Ze zijn beter in het multitasken, dit is het gevolg van routine.
  • Ze hebben minder instructies nodig van de baas, dit is het gevolg van vakkennis, zelfvertrouwen en ervaring.
  • Ze hebben een grotere loyaliteit voor het bedrijf, dit is logisch omdat jongeren vooral bezig zijn met het maken van cariëre en geld verdienen. Ouderen weten dat overstappen lastig is en financieel ook niet meer nodig, dus kunnen ze de focus op hun huidige werk en het bedrijf leggen.
  • Ze ergeren zich minder als ze het werk van een ander moeten uitvoeren, dit is gewoon het gevolg van het ouder zijn. Ze kijken naar het eindresultaat en het totaalplaatje, details wie wat doet is hierbij minder relevant.
 • Minder productief

  Uit onderzoek blijkt dat ook dit niet terecht is; 50plus werknemers zijn rustiger en kunnen langer de focus op het werk houden. Maar oudere werknemers worden ontzien door de wetgever en hebben recht op meer vrije dagen, hierdoor is de hoeveelheid beschikbare uren minder. De conditie van 50plus is soms wat minder dan sommige jongeren, langdurig lichamelijk zwaar of intensief werk wordt wat moeilijker. Maar ook hier een kanttekening; veel 50plussers zijn actief bezig met hun gezondheid.

 • Duur

  50plussers zijn als ze in dienst zijn vaak wat duurder dan jongeren, dat komt doordat ze economisch goede tijden hebben meegemaakt en vaak doordat ze veelvuldig promotie hebben gehad. Of zichzelf bij een overstap in het verleden goed hebben verkocht. Voor 50plus sollicitanten ligt dit echter anders, de huidige WW regeling is korter en wordt ook steeds lager. 50plussers zie dan ook al vrij snel de noodzaak om voor een lager loon te gaan werken.


Het UWV en de 50plussers

Werkeloze 50plussers zijn heel duur, vandaar dat de overheid maatregelen genomen om werkgevers te motiveren 50plussers aan te nemen. Op de site van het UWV vindt u meer informatie over subsidiemogelijkheden.
In het kort zijn er de volgende mogelijkheden: (alle opties zijn gebonden aan voorwaarden)

 • De 50plussers heeft recht op een scholingsvoucher van € 1000,-- dit kan gebruikt worden om noodzakelijke cursussen of opleidingen te vergoeden.
 • Voor werkzoekenden van 56 jaar en ouder kunt u onder voorwaarden een mobiliteitsbonus krijgen
 • Als een intermediair een 50plusser aan een baan helpt kan hij een bonus krijgen die op kan lopen tot € 1500,--
 • Een 50 plusser kan een proefplaatsing krijgen, dan kan hij 2 maanden ervaring opdoen in het bedrijf, terwijl de werkgever hier niet voor hoeft te betalen.

Persoonlijke zaken

Wel kunnen er bijzondere situaties van toepassing bij 50plus werkzoekenden:

Rouwproces

Indien 50plussers gedwongen het bedrijf hebben verlaten, soms na vele jaren trouwe dienst, kan een proces van rouwverwerking van toepassing zijn. Ze hebben een bepaalde tijd nodig om het verlies van de oude baan te verwerken voordat ze weer opnieuw fris aan een nieuwe relatie (met het bedrijf) kunnen beginnen.

Beschadiging

50plus werknemers kunnen wat pijnpunten of beschadigingen overgehouden hebben aan het ontslag dat ze hebben meegemaakt. Hierdoor kost het soms moeite om weer vertrouwen te hebben in een werkgever.;

 • Ze hebben bijvoorbeeld de problemen in het bedrijf aan zien komen en zich mogelijk zelfs ingezet om het beleid aan te laten passen. Het is dan heel pijnlijk als zij het slachtoffer zijn van reorganisaties terwijl verantwoordelijke managers wel blijven zitten.
 • Ook worden door werkgevers wel eens slimme spelletjes gespeeld om bij een reorganisatie wat meer gericht te kiezen tussen mensen die ze houden en ontslaan. Dit is vaak moeilijk te bewijzen, maar de ervaren werknemers doorzien dit wel.

Blijvers

50 plussers hoeven niet meer zo nodig cariere te maken, bovendien weten ze hoe moeilijk het is om ergens anders aan de slag te gaan, dit heeft tot gevolg dat deze mensen tot hun pensioen bij u zullen blijven.


Kennis onderbouwing

Een specifiek probleem voor 50plussers is vaak de onderbouwing van kennis. Een jongere die van de universiteit komt heeft een papier waarop staat welke kennis en competenties verwacht kunnen worden. De 50plussers heeft eenzelfde of zelfs hoger niveau door de jarenlange ervaring binnen en buiten het bedrijf, maar kan dat niet concreet met papieren aantonen.


Gemiddelde leeftijd binnen een bedrijf

Bedrijven hebben vaak het idee dat ze jong en dynamisch moeten zijn en willen dit bereiken door de gemiddelde leeftijd wat te verlagen. Maar jong en dynamisch zit in het beleid en de ruimte die medewerkers krijgen, niet in de leeftijd. Bovendien moeten we ook allemaal accepteren dat de gemiddelde leeftijd van werkenden verschuift. Vroeger begon je op 14 en stopte je op 65, als je dat tenminste haalde. Die mensen zaten op de helft van hun werkzame leven als ze 40 waren. De nieuwste generatie schoolverlaters hebben langer gestudeerd maar moet ook langer werken. Ze starten misschien op 24 en stoppen op 70. Zij zitten op de helft van hun werkzame leven als ze 47 jaar zijn. Dit houdt dus in dat de gemiddelde leeftijd in een bedrijf ook met een jaar of 7 zal toenemen


Zie meer video's over dit onderwerp»


Verzoek om informatie

Werkgevers zijn bang voor discriminatie en 50plussers worden daarom vaak op algemene gronden afgewezen. In dit artikel hebben we geprobeerd de argumenten objectief te beoordelen. Maar waarschijnlijk zijn er meer argumenten voor en tegen het aannemen van 50plussers. Om dit onderwerp te verbeteren, zijn we nieuwsgierig naar deze argumenten. We willen u dan ook uitnodigen om te reageren op de tekst, dit kan per mail of via facebook


Bronnen en meer informatie